Vytvořte fakturu

Západoslovenské tehelne, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Stav V likvidaci
IČO 00015326
TIN 2020404848
Datum vytvoření 01 Leden 1989
Company category Štátny podnik
Sídlo Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Moyzesova 2
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 587 €
Zisk -246 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,981,506
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,968,762
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,968,762
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,968,762
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,744
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,744
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 229
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,515
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,981,506
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,289,606
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 567,588
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 567,588
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,722,264
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,964,337
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,242,073
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -246
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,900
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 166
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 166
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 79,665
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 264,727
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,615
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,615
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,035
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,578
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,350
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,149
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,342
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 587
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 587
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 587
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512
D. Služby (účtová skupina 51) 512
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 322
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 182
2. Ostatní náklady (562A) 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -321
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -246
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -246
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4226812.tif
Date of updating data: 25.06.2015