Vytvořte fakturu

Strojstav, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Strojstav, štátny podnik
Stav Zničeno
IČO 00015521
Datum vytvoření 01 Červenec 1988
Company category Štátny podnik
Sídlo Strojstav, štátny podnik
Koceľova 9
Bratislava
Kontaktní informace
Email dosa@stonline.sk
webové stránky http://www.stavebstroj.sk
Telefon(y) +421327786670, +421220772661, +421327786175
Mobile(y) +421905933542
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00015521
 • Sídlo: Strojstav, štátny podnik, Koceľova 9, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1988
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.1992Zrušené obchodné meno:
   Strojstav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti generálnych a ostatných opráv tuzemských a zahraničných stavebných, cestných, a iných strojov, výroby a renovácie náhradných dielov a práv agregátov, výroby a montáže stavebných, cestných a iných strojov a strojových zariadení, vykonávania komplexných obchodnotechnických služieb na stroje z vlastnej produkcie, z tuzemska, v predpredajnom, predajnom a prepredajnom servise. Prednostne plní menovíté úlohy štátneho plánu rozpísané základaseľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.8.1990, č.j.: 13/ 07876/90 reg.č. 108000854 v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Novák - riaditeľ Lotyšská 18 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Strojstav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti generálnych a ostatných opráv tuzemských a zahraničných stavebných, cestných, a iných strojov, výroby a renovácie náhradných dielov a práv agregátov, výroby a montáže stavebných, cestných a iných strojov a strojových zariadení, vykonávania komplexných obchodnotechnických služieb na stroje z vlastnej produkcie, z tuzemska, v predpredajnom, predajnom a prepredajnom servise. Prednostne plní menovíté úlohy štátneho plánu rozpísané základaseľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.8.1990, č.j.: 13/ 07876/90 reg.č. 108000854 v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Novák - riaditeľ Lotyšská 18 Bratislava