Vytvořte fakturu

ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik
Stav Zničeno
IČO 00153737
Datum vytvoření 01 Červenec 1989
Company category Štátny podnik
Sídlo ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik
Hrachova 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00153737
 • Sídlo: ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik, Hrachova 30, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1989
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Hrachova 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, projektovanie a výroba programových a technických prostriedkov a ich ucelených systémov zabezpečujúcich sutomáciu výroba a riadenia; výkon inžiniersko-technických, poradenských služieb, školiteľských, evidenčných propagačných a publikačných činností, spojených s realizáciou výsledkov výskumu a vývoja; práce a služby výpočtovej techniky; doplnková výroba zariadení potrebných na realizáciu výsledkov výskumu a vývoja; výkon funkcií odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií gestorského pracoviska pre typové programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia v problémovej oblasti "Práce a sociálne veci", vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti automatizácie systémov riadenia, vrátane automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a elektronizácie v rezorte MP SSR. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12. 7. 1990, Č.j.: 13/06531/90 reg. č. 108 000532 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou zastupovania a poradenstva - formou strojového spracovania informácií - formou projektovania a programovania automatických systémov riadenia - formou architektonických, investorských a iných technických služieb - výkony vedy a techniky
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Schmidt - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku
   09.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Schmidt - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku
   08.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Feitscher Ušiakova č. 2 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Hrachova 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, projektovanie a výroba programových a technických prostriedkov a ich ucelených systémov zabezpečujúcich sutomáciu výroba a riadenia; výkon inžiniersko-technických, poradenských služieb, školiteľských, evidenčných propagačných a publikačných činností, spojených s realizáciou výsledkov výskumu a vývoja; práce a služby výpočtovej techniky; doplnková výroba zariadení potrebných na realizáciu výsledkov výskumu a vývoja; výkon funkcií odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií gestorského pracoviska pre typové programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia v problémovej oblasti "Práce a sociálne veci", vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti automatizácie systémov riadenia, vrátane automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a elektronizácie v rezorte MP SSR. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12. 7. 1990, Č.j.: 13/06531/90 reg. č. 108 000532 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou zastupovania a poradenstva - formou strojového spracovania informácií - formou projektovania a programovania automatických systémov riadenia - formou architektonických, investorských a iných technických služieb - výkony vedy a techniky
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Feitscher Ušiakova č. 2 Bratislava