Vytvořte fakturu

Hydrostav, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Hydrostav, štátny podnik
Stav Zničeno
IČO 00153958
Datum vytvoření 01 Červenec 1989
Company category Štátny podnik
Sídlo Hydrostav, štátny podnik
Miletičová č. 21
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00153958
 • Sídlo: Hydrostav, štátny podnik, Miletičová č. 21, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1989
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Hydrostav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Miletičová č. 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socia- listickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierskeho, vodného a priemyslového staviteľstva, vrátane ekologických investícií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie výrobné a nevýrobné činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov. - vykonávať obchodnú činnosť: distribúciu a predaj závodného časopisu Úder - výroba tehliarskych výrobkov - poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy v rámci inej hospodárskej činnosti
   medzinárodnú nákladnú dopravu
   vnútroštátnu nákladnú dopravu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Čarnogurský - r i a d i t e ľ Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Ľubor Salíni - ekonomický námestník, 2.zástupca riaditeľa Breč-tanova 17 Bratislava
   03.04.1992Nové predmety činnosti:
   medzinárodnú nákladnú dopravu
   vnútroštátnu nákladnú dopravu
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Hydrostav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Miletičová č. 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socia- listickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierskeho, vodného a priemyslového staviteľstva, vrátane ekologických investícií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie výrobné a nevýrobné činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov. - vykonávať obchodnú činnosť: distribúciu a predaj závodného časopisu Úder - výroba tehliarskych výrobkov - poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy v rámci inej hospodárskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Čarnogurský - r i a d i t e ľ Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Ľubor Salíni - ekonomický námestník, 2.zástupca riaditeľa Breč-tanova 17 Bratislava