Vytvořte fakturu

Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik
Stav Zničeno
IČO 00154385
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Štátny podnik
Sídlo Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik
Ružová dolina 27
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00154385
 • Sídlo: Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik, Ružová dolina 27, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj na úseku ekonomiky, organizácie, riadenia, marketingu, informatizácie informačných a riadiacich systémov
   analytická a programátorská činnosť v oblastiach odborného pôsobenia
   expertízna, poradenská, inžinierska, posudková, auditorská a školiaca činnosť v oblasti odborného pôsobenia
   vedecko-technické a ekonomické informácie, vydavateľská a reprografická činnosť
   prevádzkovanie a údržba počítačového hardvéru a softvéru
   sprostredkovateľská činnosť hardvéru a softvéru, regulačnej, meracej, kancelárskej a diagnostickej techniky a nadväzujúci servis.
   Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Miroslav Vallo - poverený vykonávním funk-cie riaditeľa Jégeho 3 Bratislava
   05.08.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing.Miroslav Vallo - poverený vykonávním funk-cie riaditeľa Jégeho 3 Bratislava
   04.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Virsik Bárdošo-va 7 Bratislava
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj na úseku ekonomiky, organizácie, riadenia, marketingu, informatizácie informačných a riadiacich systémov
   analytická a programátorská činnosť v oblastiach odborného pôsobenia
   expertízna, poradenská, inžinierska, posudková, auditorská a školiaca činnosť v oblasti odborného pôsobenia
   vedecko-technické a ekonomické informácie, vydavateľská a reprografická činnosť
   prevádzkovanie a údržba počítačového hardvéru a softvéru
   sprostredkovateľská činnosť hardvéru a softvéru, regulačnej, meracej, kancelárskej a diagnostickej techniky a nadväzujúci servis.
   Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavel Virsik Bárdošo-va 7 Bratislava