Vytvořte fakturu

KOVODRUŽSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOVODRUŽSTVO
IČO 00167444
TIN 2020327771
DIČ SK2020327771
Datum vytvoření 27 Únor 1938
Company category Družstvo
Sídlo KOVODRUŽSTVO
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 466 228 €
Zisk -311 361 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243335461, 0243422880, 0243426274, 0243636262, 0248214948, 0248214949, 0248214952, 0248214966, 0243
Mobile(y) +421903224720
Fax(y) 0243426274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 673,474
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 89,764
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 89,764
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,541
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 74,223
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 583,693
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 103,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,518
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 31,664
3. Výrobky (123) - /194/ 12,950
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,932
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 365,008
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 365,008
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 77,181
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,181
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,703
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,737
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,227
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,510
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 673,474
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,797
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,923
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,923
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,826
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 520,996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 520,996
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,620
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 9,620
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -531,801
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -531,801
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,361
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,849
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 481,910
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,185
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 480,725
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 382,185
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 196,751
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,751
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,522
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,411
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,600
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,554
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,554
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,422
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,422
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 518,571
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 466,228
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 363,319
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -52,525
V. Aktivace (účtová skupina 62) 229
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 110,158
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,047
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,621
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,211
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 168,410
D. Služby (účtová skupina 51) 74,985
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 178,509
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,221
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,119
4. Sociální náklady (527, 528) 7,169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,388
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,175
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,175
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -67,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 242,959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -173,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 45
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137,055
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 135,641
2. Ostatní náklady (562A) 135,641
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,412
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137,008
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -310,401
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -311,361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00167444 TIN: 2020327771 DIČ: SK2020327771
 • Sídlo: KOVODRUŽSTVO, Galvaniho 6, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1938
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 24.03.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2014Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 24.03.2014
   07.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   09.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   08.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   03.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   11.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   10.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   22.08.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   21.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   07.12.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   29.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   28.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   19.01.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   18.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   23.11.1992Nové obchodné meno:
   KOVODRUŽSTVO
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   poskytovanie služieb v odboroch
   opravy priemyselných výrobkov
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   technicko poradenská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   22.11.1992Zrušené obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo
   27.02.1938Nové obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo