Vytvořte fakturu

Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
IČO 00167746
TIN 2020327782
DIČ SK2020327782
Datum vytvoření 14 Červenec 1948
Company category Družstvo
Sídlo Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
Galvaniho 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 232 848 €
Zisk -125 935 €
Kontaktní informace
Email ctw@ctw.sk
webové stránky http://www.ctw.sk
Telefon(y) +421243638358
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 890,687
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 890,687
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,270
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,675
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,380
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 379
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,722
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 954,362
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 704,992
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 140,543
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 140,543
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 863,473
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -173,089
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -125,935
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 249,370
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,483
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 46,305
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,669
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,364
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,500
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,805
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,043
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,870
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,000
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 232,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 231,648
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 355,654
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 93,444
C. Služby (účtová skupina 51) 58,319
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 90,688
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,680
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,922
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,601
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -122,806
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 79,885
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,172
M. Úrokové náklady (562) 1,810
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 362
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,168
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -124,974
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -125,935
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :00167746 TIN: 2020327782 DIČ: SK2020327782
 • Sídlo: Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava, Galvaniho 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červenec 1948
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marta Rutkovská Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 30.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2014Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Marta Rutkovská Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.06.2014
   15.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marta Rutkovská - predseda družstva Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 03.03.2014
   07.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Marta Rutkovská - predseda družstva Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 03.03.2014
   06.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 378/3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 6855/43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 1389/49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Miroslav Čulák - člen Drobného 1898/23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Stanislav Kuric - podpredseda predstavenstva Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 131/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 909/1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   26.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Kuric - podpredseda predstavenstva Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 07.08.2013
   25.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009 Skončenie funkcie: 07.08.2013
   28.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 378/3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 6855/43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 1389/49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Miroslav Čulák - člen Drobného 1898/23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009 Skončenie funkcie: 07.08.2013
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 131/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 909/1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   27.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do všetkých štátov Európy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   30.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   29.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - člen Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Jozef Novák - člen Modranská 65 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ľudovít Šimonič - člen Záhradnícka 790 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Augustín Vilem - člen Kosatcova 29 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   26.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   revízie elektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   10.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - člen Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Jozef Novák - člen Modranská 65 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ľudovít Šimonič - člen Záhradnícka 790 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Augustín Vilem - člen Kosatcova 29 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   09.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Révova 44 Bratislava
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava
   Augustin Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava 831 07
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Révova 44 Bratislava
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava
   Augustin Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava 831 07
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava 821 05
   Rudolf Marenčák - člen Andrusova 1 Bratislava 851 01
   Alžbeta Vanková - člen Znievska 64 Bratislava 851 01
   Augustin Vilem - podpredseda Čiližská 1 Bratislava 831 07
   20.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava 821 05
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07
   Rudolf Marenčák - člen Andrusova 1 Bratislava 851 01
   Alžbeta Vanková - člen Znievska 64 Bratislava 851 01
   Augustin Vilem - podpredseda Čiližská 1 Bratislava 831 07
   19.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Ladislav Marek - člen Bieloruská 20 Bratislava
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   30.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Ladislav Marek - člen Bieloruská 20 Bratislava
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   29.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Benko - predseda Poľná 3 Nová Dedinka
   Imrich Bohácsek - člen Tehelná 23 Bratislava
   Jozef Kristuán - člen Kozmonautov 13 Svätý Jur
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava
   Milan Sloboda - člen Lábska 11 Zohor
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   25.10.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami-upratovanie
   sprostredkovateľská činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do všetkých štátov Európy
   revízie elektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   24.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť
   stravovacie ubytovacie služby
   verejná cestná nákladná doprava
   04.03.1993Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 823 64
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava
   14.07.1948Nové obchodné meno:
   Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť
   stravovacie ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernest Benko - predseda Poľná 3 Nová Dedinka
   Imrich Bohácsek - člen Tehelná 23 Bratislava
   Jozef Kristuán - člen Kozmonautov 13 Svätý Jur
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava
   Milan Sloboda - člen Lábska 11 Zohor
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava