Vytvořte fakturu

Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
IČO 00167797
TIN 2020325252
DIČ SK2020325252
Datum vytvoření 15 Březen 1951
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 102 867 €
Zisk -159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255571486, +421255423814
Fax(y) 0255423814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,288
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,691
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,691
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 16,597
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,554
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,088
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51,842
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -798
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,370
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,370
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 98,468
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -102,477
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -159
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,640
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,590
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,724
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,155
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,189
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 987
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,393
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,119
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,207
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 102,867
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,708
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 63,859
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100,605
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 27,787
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,421
C. Služby (účtová skupina 51) 24,927
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,016
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,772
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,682
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,262
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,432
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,461
M. Úrokové náklady (562) 21
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,422
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,461
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 801
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00167797 TIN: 2020325252 DIČ: SK2020325252
 • Sídlo: Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1951
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Soňa Bajnerová predseda Janáčkova 4 Bratislava 811 08 18.12.2002
  Jarmila Panáková podpredseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 18.12.2002
  Jarmila Jungová podpredseda Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 900 28 18.12.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   25.04.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   27.02.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   26.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda družstva Janáčkova 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Jarmila Panáková - podpredseda družstva Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Jarmila Jungová - podpredseda družstva Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 18.12.2002
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   07.02.2002Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   06.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo, kozmetika
   07.01.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   06.01.2000Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   07.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   upratovacie práce
   čistenie budov
   reklamná činnosť
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   prenájom predmetov a zariadeníl prevádzky
   11.04.1997Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   10.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Peter Jánoška - člen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Andrea Krátka - člen Farebná 21 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   07.11.1995Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   06.11.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Lenárdova 8 Bratislava
   Oľga Hlatká - člen Krásnohorská 32 Bratislava
   19.12.1994Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Lenárdova 8 Bratislava
   Oľga Hlatká - člen Krásnohorská 32 Bratislava
   Andrea Krátka - člen Farebná 21 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   18.12.1994Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Iveta Krutková - člen K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   20.07.1994Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo, kozmetika
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška - člen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutková - člen K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   19.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, obchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutkova K.Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková Budyšinska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   15.03.1951Nové obchodné meno:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, obchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutkova K.Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková Budyšinska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava