Vytvořte fakturu

TATRA ESTATE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název TATRA ESTATE
IČO 00168653
TIN 2020313119
DIČ SK2020313119
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA ESTATE
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 317 154 €
Zisk 319 090 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0337725305, 0905472956, 0252932811
Fax(y) 0337724592
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,416,391
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,219,148
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,421,560
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,406
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,253,055
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,099
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,797,588
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,797,588
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,196,085
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 741,376
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 659,177
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,177
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,199
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 454,675
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,075
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 449,600
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,158
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,416,391
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,372,163
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,060,060
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,060,060
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 226,927
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 226,927
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,125,548
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 3,125,548
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 640,538
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 640,538
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,090
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,594
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,281
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,338
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,338
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 556
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 293
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,634
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 10,634
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 306,483
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 317,154
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 306,483
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,671
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,713
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,665
D. Služby (účtová skupina 51) 76,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,063
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,472
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,982
4. Sociální náklady (527, 528) 609
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,637
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 49,437
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 49,437
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 720
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,918
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,441
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,545
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 287,657
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 286,720
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 286,720
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 937
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 937
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 856
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 856
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 286,801
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 329,242
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,152
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,152
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319,090
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016
 • IČO :00168653 TIN: 2020313119 DIČ: SK2020313119
 • Sídlo: TATRA ESTATE, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Juraj Pivovárči člen Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.06.2016
  JUDr. Daniela Vargová predseda Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 23.06.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Vargová - predseda predstavenstva Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 23.06.2016
   JUDr. Juraj Pivovárči - člen predstavenstva Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.2016
   29.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Csaba Géza Varga - podpredseda predstavenstva Komenského 38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.03.2015
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   TATRA ESTATE a.s.
   16.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.07.2001Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.11.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   14.12.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   reprografické práce
   reklamná a propagačná činnosť