Vytvořte fakturu

Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
IČO 00190578
TIN 2020358967
DIČ SK2020358967
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Družstvo
Sídlo Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
Dolná 142
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 1 102 926 €
Zisk -212 806 €
Kontaktní informace
Email vapdmodra@nextra.sk
Telefon(y) +421336409170, +421336472458, +421336472459, +421336472461, +421336473632, +421336473636, +421336473637, +421336473660, +421336473661
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,479,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 900,148
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 900,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 589,451
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 247,442
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,390
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,508
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 421,826
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,009
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 104,944
3. Výrobky (123) - /194/ 188,235
4. Zvířata (124) - /195/ 79,764
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 71
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,803
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 147,758
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 125,778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,778
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,286
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,770
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,516
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,479,942
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 408,757
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,160
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,160
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,870,735
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,317,944
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,317,944
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 25,015
2. Ostatní fondy (427, 42X) 25,015
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,628,291
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,628,291
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -212,806
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,690
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,882
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,438
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 787,895
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 766,315
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766,315
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,443
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,448
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,306
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,406
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,566
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,566
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,347
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 65,495
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,397
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 45,098
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 778,505
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,102,926
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,146
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 701,970
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,388
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -65,243
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,142
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 370,523
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,303,279
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,477
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 542,196
D. Služby (účtová skupina 51) 232,281
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 229,737
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 162,573
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,029
4. Sociální náklady (527, 528) 10,135
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,921
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 133,941
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 133,941
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,662
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,224
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -200,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -62,693
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,574
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,643
2. Ostatní náklady (562A) 7,643
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,931
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,573
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -209,926
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -212,806
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00190578 TIN: 2020358967 DIČ: SK2020358967
 • Sídlo: Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra, Dolná 142, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Sodoma predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  PhDr. Elena Sodomová podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  Tomáš Sodoma člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Modra 900 01
   17.02.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamné a marketingové služby
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Sodoma - predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   PhDr. Elena Sodomová - podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   Tomáš Sodoma - člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   11.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   10.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   27.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   26.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   12.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   11.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   04.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   13.09.1995Nové predmety činnosti:
   poľovnícka činnosť
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   potravinárska výroba - výroba vína
   potravinárska výroba - výroba mliečnych výrobkov
   výroba, prevádzanie opráv a predaj poľnohospodárskych strojov
   práce ťažkými mechanizmami
   poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospdárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov
   nepravidelná verejná cestná hromadná doprava osôb
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   06.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nové sidlo:
   Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra