Vytvořte fakturu

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
IČO 00190616
TIN 2020427035
DIČ SK2020427035
Datum vytvoření 01 Leden 1973
Company category Družstvo
Sídlo ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
Košariská 192/42
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Prodej a příjem 5 437 935 €
Zisk 411 140 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245980213, +421245980125, +421245980124, +421245981188
Mobile(y) +421903491138
Fax(y) 0245980125
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,763,760
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,702,517
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,702,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,092,184
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,279,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 946,558
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 168,199
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 216,271
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,055,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,591,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,542
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 513,019
3. Výrobky (123) - /194/ 874,518
4. Zvířata (124) - /195/ 158,068
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 929,034
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 115,761
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,761
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,100
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 812,173
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 535,047
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 519,847
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,015
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,015
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,763,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,757,551
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 985,887
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 985,887
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,506,519
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 917,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 917,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,936,365
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,936,365
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,140
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 784,549
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 433,181
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 79,581
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 234,302
12. Odložený daňový závazek (481A) 119,298
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 257,847
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,665
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,665
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,672
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,506
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,861
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,560
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 93,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,003
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,518
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 221,660
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 761
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 220,899
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,840,563
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,437,935
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,572
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,693,162
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,669
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,809
V. Aktivace (účtová skupina 62) 104,295
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 551,719
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 892,709
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,908,242
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 519
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,900,368
D. Služby (účtová skupina 51) 735,471
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,360,000
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 954,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 337,034
4. Sociální náklady (527, 528) 68,860
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 130,223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 615,741
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 615,741
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 150,471
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,449
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 529,693
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,357,149
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 87
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 87
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,418
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatní náklady (562A) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,409
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 528,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 117,222
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 135,201
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -17,979
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 411,140
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • IČO :00190616 TIN: 2020427035 DIČ: SK2020427035
 • Sídlo: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Košariská 192/42, 90042, Dunajská Lužná
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1973
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Zwingerová podpredseda Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  Ing. Rudolf Malinka člen Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 23.03.2012
  Vavrinec Jurányi člen 102 Kalinkovo 900 43 23.03.2012
  Roman Mihaliak člen Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 07.05.2014
  Anton Patrnčiak predseda Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Roman Mihaliak - člen predstavenstva Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.05.2014
   11.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Anton Patrnčiak - predseda predstavenstva Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mária Zwingerová - podpredseda predstavenstva Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Rudolf Malinka - člen predstavenstva Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Vavrinec Jurányi - člen predstavenstva 102 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 23.03.2012
   05.05.2006Nové sidlo:
   Košariská 192/42 Dunajská Lužná 900 42
   12.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   miešanie krmív - výroba a predaj
   18.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
   nákladná cestná doprava
   opravy strojov
   prevádzkovanie závlah
   výroba a následný predaj osív a sadív
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nová právna forma:
   Družstvo