Vytvořte fakturu

AGRIS, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGRIS, štátny podnik
Stav V likvidaci
IČO 00221988
TIN 2020524880
Datum vytvoření 01 Leden 1989
Company category Štátny podnik
Sídlo AGRIS, štátny podnik
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00221988 TIN: 2020524880
 • Sídlo: AGRIS, štátny podnik, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1989
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Herceg zástupca riaditeľa Andreja Kubinu 3197/8 Trnava 917 00 08.07.1999
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2004Nové obchodné meno:
   AGRIS, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   02.08.2004Zrušené obchodné meno:
   AGRIS, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Dušan Urban - riaditeľ Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   08.07.1999Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Herceg - zástupca riaditeľa Andreja Kubinu 3197/8 Trnava 917 00
   07.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blšák - zástupca riaditeľa Svidnícka 17 Bratislava
   11.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blšák - zástupca riaditeľa Svidnícka 17 Bratislava
   Dušan Urban - riaditeľ Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   10.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blšák - zástupca riaditeľa Svidnícka 17 Bratislava
   Dušan Urban Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   15.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Dušan Urban Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   14.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Majerník , CSc Damborského 2 Bratislava
   10.10.1994Nové predmety činnosti:
   budovanie technickej základne pre rozvoj elektronizácie v podnikateľských subjektoch a prevádzka výpočtovej techniky, počíta- čových sietí, výroba neštandartných elektronických zariadení, výkon technického servisu - montáž a inštalácia počítačov a počítačových sietí, ostatnej výpočtovej techniky, inštalácia softwarových produktov vrátane ich inovácie, výroba, inštalácia a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   sprostredkovtaeľské a obchodné služby užívateľom pri obstaravaní techniky a prevádzkových materiálov, rozvoj školiaceho systému vlastných pracovníkov ako i pracovníkov užívateľských organizácií na vy- užitie automatizovaných technológií
   vzdelávacia činnosť - organizovanie kurzov, školení, seminárov a sympózií
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, software, obstarávateľské služby
   organizovanie výstavy v rozshu voľnej živnosti
   metodické usmerňovanie rozvoja elektronizácie v podminkach podnikateľských subjektov
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, polygrafická činnosť
   nákup, prenájom a predaj technických prostriedkov a materiálov
   rozvoj systémového programového vybavenia počítačov a počítačových sietí. Poskitovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poskytovanie služieb automatizovaného spracovania informacií - automatizované spracovanie informácií. Sprostredkovanie prenosu ekonomických informácií, VTEI, elektronizácie, napĺňanie bázy údajov, jej udržiavanie, poskytovanie informácií v súlade s právnymi predpismi
   výkon poradenskej a konzultačnej činnosti spojenej s využitím VTv podnikateľských subjektoch
   účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   výroba piva, obchodné balenie ekologických hnojív
   prevádzkovanie bufetu s predajom nealko, pivo, trvanlivé potravinové výrobky
   ubytovacie služby, vrátane pohostinskej činnosti
   montáž, inštalácia, opravy a servis zabezpečovacej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blšák - zástupca riaditeľa Svidnícka 17 Bratislava
   09.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   koordinácia a metodické usmerňovanie rozvoja elektronizácie v podmienkach PPoK, zabezpečovanie integrácie rezortného informačného systému
   budovanie technickej základne pre rozvoj elektronizácie, výstavba a prevádzka počítačovej siete, výroba neštandardných elektronických zariadení, inštalácia počítačov, výkon technického servisu
   výkon funkcie bilančného gestora rezortu pre zariadenia výpočtovej techniky a prevádzkových potrieb, sprostredkovateľské a obchodné služby užívateľom pri obstarávaní výpočtovej techniky a prevádzkových materiálov, nákup, zapožičiavanie a predaj technických prostriedkov a materialov
   výskum, vývoj a tvorba automatizovaných systémov riadenia v oblasti plánovania, sociálno-ekonomických informácií, normatívov, rozborovej činnosti, operatívneho riadenia technologických procesov, automatizácie VTEI a administrarívnych prác
   rozvoj systémového programového vybavenia počítačov a počítačových sietí zahrňujúceho operačné systémy, programovacie jazyky, databázové a expertné systémy a komunikačné moduly
   vývoj matematických modelov a variantne - normatívnych metód na prognózovanie, plánovanie, vyhodnocovanie výroby a ekonomiky podnikov
   poskytovanie služieb automazovaného spraco- vávania informácií pre podnikovú sféru
   spracovanie rezortného výkazíctva, projektov plánovania, hodnotenia reprodukčného procesu odvetvia, rozborov a ďalších služieb podľa požiadaviek MPVž SSR
   výkon poradenskej a konzultačnej činnosti, spojenej s využívaním výpočtovej techniky v organizáciách rezortu
   dodávky projektov automatizovaných systémov projekčná činnosť v oblasti aplikácie elektroniky do technologických procesov
   rozvoj školiaceho systému vlastných pracovníkov ako i pracovníkov užívateľských organizácií na využitie automatizáčných technológií
   sprostredkovanie prenosu VTEI na úseku elektronizácie, automatizácie, podnikovej organizácie a riadenia
   organizovanie osvetovo-propagačných akcií, výstav, seminárov, konferencií
   zabezpečovanie edičnej činnosti a reprografických služieb v rámci predmetu podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Krajčovič - zástupca riaditeľa Bilíková 11 Bratislava
   26.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Krajčovič - zástupca riaditeľa Bilíková 11 Bratislava
   25.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kráľ - zástupca riaditeľa Jakubovského 97 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   AGRIS, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   koordinácia a metodické usmerňovanie rozvoja elektronizácie v podmienkach PPoK, zabezpečovanie integrácie rezortného informačného systému
   budovanie technickej základne pre rozvoj elektronizácie, výstavba a prevádzka počítačovej siete, výroba neštandardných elektronických zariadení, inštalácia počítačov, výkon technického servisu
   výkon funkcie bilančného gestora rezortu pre zariadenia výpočtovej techniky a prevádzkových potrieb, sprostredkovateľské a obchodné služby užívateľom pri obstarávaní výpočtovej techniky a prevádzkových materiálov, nákup, zapožičiavanie a predaj technických prostriedkov a materialov
   výskum, vývoj a tvorba automatizovaných systémov riadenia v oblasti plánovania, sociálno-ekonomických informácií, normatívov, rozborovej činnosti, operatívneho riadenia technologických procesov, automatizácie VTEI a administrarívnych prác
   rozvoj systémového programového vybavenia počítačov a počítačových sietí zahrňujúceho operačné systémy, programovacie jazyky, databázové a expertné systémy a komunikačné moduly
   vývoj matematických modelov a variantne - normatívnych metód na prognózovanie, plánovanie, vyhodnocovanie výroby a ekonomiky podnikov
   poskytovanie služieb automazovaného spraco- vávania informácií pre podnikovú sféru
   spracovanie rezortného výkazíctva, projektov plánovania, hodnotenia reprodukčného procesu odvetvia, rozborov a ďalších služieb podľa požiadaviek MPVž SSR
   výkon poradenskej a konzultačnej činnosti, spojenej s využívaním výpočtovej techniky v organizáciách rezortu
   dodávky projektov automatizovaných systémov projekčná činnosť v oblasti aplikácie elektroniky do technologických procesov
   rozvoj školiaceho systému vlastných pracovníkov ako i pracovníkov užívateľských organizácií na využitie automatizáčných technológií
   sprostredkovanie prenosu VTEI na úseku elektronizácie, automatizácie, podnikovej organizácie a riadenia
   organizovanie osvetovo-propagačných akcií, výstav, seminárov, konferencií
   zabezpečovanie edičnej činnosti a reprografických služieb v rámci predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Dušan Kráľ - zástupca riaditeľa Jakubovského 97 Bratislava
   Ing. Ondrej Majerník , CSc Damborského 2 Bratislava