Vytvořte fakturu

Klenoty Bratislava, š.p. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Klenoty Bratislava, š.p.
Stav Zničeno
IČO 00490911
Datum vytvoření 01 Červenec 1988
Company category Štátny podnik
Sídlo Klenoty Bratislava, š.p.
Gagarinova 5
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00490911
 • Sídlo: Klenoty Bratislava, š.p., Gagarinova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1988
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Klenoty Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti novozaloženého štátneho podniku určujem takto:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť zahrňujúca nákup a tuzemskej výroby a dovozu a predaj tovaru z drahých kovov, hodinárskeho tovaru, náhradných súčiastok, alpaky, nerezových príborov, barometrov, orientál- neho tovaru a ručných výrobkov, predmet kultúrnej a pamiatkovej hodnoty, bižutérie, partiového a neplnohodnotného tovaru
   sprostredkovateľský predaj predmetom starožitného charakteru /prípadne aj formou dražby/, použitého tovaru, nehnuteľností, ojazdených motorových vozidiel, vrátane náhradných súčiastok a príslušenstva k nim
   vykonávanie platených služieb obyvateľstva vo forme opráv hodinárskeho tovaru a opráv výrobkov z drahých kovov
   výkup zlomkov z drahých kovov a drahokamov
   výkup úžitkových, namiatkových, starožitných predmetov od obyvateľstva, orgánov a organicácií na ich následný predaj
   nákup a predaj kópií umeleckých, pamiatkových a starožitných predmetov
   opravy a reštaurovanie umeleckých, pamiat- kových a starožitných predmetov
   výroba predmetov z drahých kovov
   predaj tovarov z drahých kovov, hodinárskeho tovaru, náhradných súčiastok, alpaky, barometrov, orientálneho tovaru a vybraných výrobkov z produkcie umeleckých remesiel zahraničným osobám za devízové prostriedky
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vyda- lo FMZO Praha zo dňa 10. 9. 1990 č.j. 13/2127/133/90, reg. č. 108001920 v tomto rozsahu: - dovoz ojazdených motorových vozidiel pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Pravda - obchodno prevádzkový námestník, prvý zástupca riaditeľa Malinova 8 Bratislava 811 04
   Ing. Ján Ragan - ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Kolísková 12 Bratislava 841 05
   Ing. Milan Tofel - riaditeľ Hodžova 56 Trenčín
   15.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pravda - obchodno prevádzkový námestník, prvý zástupca riaditeľa Malinova 8 Bratislava 811 04
   Ing. Ján Ragan - ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Kolísková 12 Bratislava 841 05
   14.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Vonkomer - obchodno-prevádzkový námestník, II. zástupca riaditeľa Medzilaborecká 1 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Klenoty Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti novozaloženého štátneho podniku určujem takto:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť zahrňujúca nákup a tuzemskej výroby a dovozu a predaj tovaru z drahých kovov, hodinárskeho tovaru, náhradných súčiastok, alpaky, nerezových príborov, barometrov, orientál- neho tovaru a ručných výrobkov, predmet kultúrnej a pamiatkovej hodnoty, bižutérie, partiového a neplnohodnotného tovaru
   sprostredkovateľský predaj predmetom starožitného charakteru /prípadne aj formou dražby/, použitého tovaru, nehnuteľností, ojazdených motorových vozidiel, vrátane náhradných súčiastok a príslušenstva k nim
   vykonávanie platených služieb obyvateľstva vo forme opráv hodinárskeho tovaru a opráv výrobkov z drahých kovov
   výkup zlomkov z drahých kovov a drahokamov
   výkup úžitkových, namiatkových, starožitných predmetov od obyvateľstva, orgánov a organicácií na ich následný predaj
   nákup a predaj kópií umeleckých, pamiatkových a starožitných predmetov
   opravy a reštaurovanie umeleckých, pamiat- kových a starožitných predmetov
   výroba predmetov z drahých kovov
   predaj tovarov z drahých kovov, hodinárskeho tovaru, náhradných súčiastok, alpaky, barometrov, orientálneho tovaru a vybraných výrobkov z produkcie umeleckých remesiel zahraničným osobám za devízové prostriedky
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vyda- lo FMZO Praha zo dňa 10. 9. 1990 č.j. 13/2127/133/90, reg. č. 108001920 v tomto rozsahu: - dovoz ojazdených motorových vozidiel pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Tofel - riaditeľ Hodžova 56 Trenčín
   Ing. Andrej Vonkomer - obchodno-prevádzkový námestník, II. zástupca riaditeľa Medzilaborecká 1 Bratislava