Vytvořte fakturu

C H E M T R A D I N G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C H E M T R A D I N G
IČO 00584576
TIN 2020362531
Datum vytvoření 04 Červen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C H E M T R A D I N G
Terchovská 185
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 2 000 €
Zisk 1 716 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0943943440
Mobile(y) 0943943440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 306,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 225,075
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 225,075
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 225,075
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,202
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,202
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 153
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,049
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,635
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,059
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,059
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 57,221
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 257,480
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -200,259
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,642
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57,651
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 57,495
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 57,495
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 156
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 171,198
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 171,198
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,793
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,313
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,980
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,980
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 357
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 357
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 357
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 283
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,263
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 547
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 547
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,716
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4161629.tif
Date of updating data: 25.06.2015