Vytvořte fakturu

SLOVINTERNORM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVINTERNORM
IČO 00584690
TIN 2020314120
DIČ SK2020314120
Datum vytvoření 12 Červen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVINTERNORM
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 585 232 €
Zisk -13 844 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.internorm.sk
Mobile(y) +421903233262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,429,787
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 237,442
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 237,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,396
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 234,046
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,146,503
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 83,125
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 83,125
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 761,842
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 760,619
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,619
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 301,536
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 181,161
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 120,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 45,842
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45,842
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,787
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,851
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,891
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,891
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 239,165
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 239,165
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,844
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,182,564
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 873
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 873
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,180,498
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 907,931
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,931
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 253,062
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,027
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 585
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,490
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,403
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,193
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,193
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,372
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,372
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 585,232
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,030
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 556,661
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,541
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,296
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,949
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 214,789
D. Služby (účtová skupina 51) 328,649
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,420
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,826
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,594
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 106
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,390
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,390
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,993
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,064
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,304
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 365
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 18
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 344
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,265
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 488
2. Ostatní náklady (562A) 488
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 777
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -900
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,964
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00584690 TIN: 2020314120 DIČ: SK2020314120
 • Sídlo: SLOVINTERNORM, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 04.10.2006
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 15.11.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   12.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom motorových vozidiel
   11.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   31.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   30.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   25.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   24.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   30.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   16.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.1990Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia