Vytvořte fakturu

ANDALUZIANA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název ANDALUZIANA
IČO 00585084
TIN 2020332072
DIČ SK2020332072
Datum vytvoření 13 Červenec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDALUZIANA
Pekárska 11
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 220 705 €
Zisk 14 633 €
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,194,895
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 929,633
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 929,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 300,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,947
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 112,597
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 510,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 265,262
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 149,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 117,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,857
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,705
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,608
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 116,092
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 100,236
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,856
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,194,895
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 751,663
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 787,751
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -57,360
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -57,360
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 443,232
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 161,438
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 92,878
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,878
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 281,794
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 220,705
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 220,705
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,955
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 181,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,538
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,087
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,689
D. Služby (účtová skupina 51) 97,587
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,824
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,351
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,342
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,574
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,574
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,574
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,633
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016