Vytvořte fakturu

ANDALUZIANA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANDALUZIANA
IČO 00585084
TIN 2020332072
DIČ SK2020332072
Datum vytvoření 13 Červenec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDALUZIANA
Pri zvonici 25
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 186 661 €
Zisk -52 615 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 710,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 524,682
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 524,682
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,003
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 50,146
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 455,533
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 185,876
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,000
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,876
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 128,926
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 710,558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,721
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,645
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,645
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,715
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,279
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 466,621
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,336
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,336
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 387,751
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -64,137
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 294,658
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 186,661
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 185,036
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,625
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,037
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 190,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,588
D. Služby (účtová skupina 51) 22,962
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,865
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 485
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,037
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,202
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,202
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,376
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,272
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 246
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -239
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,615
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015