Vytvořte fakturu

MUNDITIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název MUNDITIA
IČO 00585173
TIN 2020486754
DIČ SK2020486754
Datum vytvoření 20 Červenec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUNDITIA
Čajakova 43
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 627 439 €
Zisk -3 547 €
Kontaktní informace
Email krizikovaeva@stonline.sk
webové stránky http://www.munditia.sk
Telefon(y) +421244644482, +421244644481, +421244255598
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 313,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,829
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,829
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,825
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,330
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,345
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,492
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,492
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 199
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 194,018
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 193,618
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,618
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,636
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,165
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 67,471
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 789
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 789
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 313,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,482
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,482
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 176,443
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 176,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,547
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,813
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,773
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,045
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,045
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,728
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,040
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,720
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,391
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,726
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 811
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 627,439
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 626,773
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 666
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,331
D. Služby (účtová skupina 51) 36,055
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 520,347
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 376,622
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,482
4. Sociální náklady (527, 528) 20,243
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,893
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,075
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,075
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,680
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 529,387
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 116
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 116
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,343
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatní náklady (562A) 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,263
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,547
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,547
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :00585173 TIN: 2020486754 DIČ: SK2020486754
 • Sídlo: MUNDITIA, Čajakova 43, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít Laššú Slnečná 8 Senec 903 01 22.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudovít Laššú 6 772 € (100%) Slnečná 8 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   04.10.2004Noví spoločníci:
   Bc. Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   20.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   19.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   27.09.1999Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   26.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   14.10.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   13.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   07.05.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   06.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   13.05.1994Nové sidlo:
   Čajakova 43 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie a čistiace práce - komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   ekologické a záhradnícke práce - komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďaľších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dizinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   12.05.1994Zrušené sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1990Nové obchodné meno:
   MUNDITIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia