Vytvořte fakturu

OLIGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OLIGO
IČO 00585530
TIN 2020293693
DIČ SK2020293693
Datum vytvoření 09 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLIGO
Palárikova 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 391 333 €
Zisk 24 423 €
Kontaktní informace
Email oligo@oligo.sk
webové stránky http://www.oligo.sk
Telefon(y) +421244441039, +421244441042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 474,103
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 276,552
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,071
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 506,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 110,170
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,967
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 377,441
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 980,837
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 967,437
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 550,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 550,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,689
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 388,661
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,423
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,400
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,730
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,670
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,571
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,262
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 391,333
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 389,210
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 667
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,456
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 351,871
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 205,417
C. Služby (účtová skupina 51) 77,030
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 49,761
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,660
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 22,603
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -15,280
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,680
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 39,462
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,763
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 42
X. Úrokové výnosy (662) 37
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,577
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,885
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,692
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,535
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,927
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,504
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015