Vytvořte fakturu

TIMEX, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIMEX, akciová
IČO 00587036
TIN 2020332171
DIČ SK2020332171
Datum vytvoření 09 Březen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TIMEX, akciová
Pri Šajbách 7
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 500 €
Zisk -1 437 255 €
Kontaktní informace
Email sportpro@sportpro.sk
Telefon(y) 0249207311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 361,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 361,595
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,397
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 417,992
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,805,330
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 813,400
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 813,400
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,181,475
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,437,255
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,223,322
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,183
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,218,139
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 803,966
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 115,429
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 106,722
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,192,022
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,467,987
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 961
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 253,166
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,213,860
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,437,487
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -961
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 288
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 288
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 55
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 55
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,437,254
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,437,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00587036 TIN: 2020332171 DIČ: SK2020332171
 • Sídlo: TIMEX, akciová, Pri Šajbách 7, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vojtech Miklos predseda Hlavná 169 Ňárad 08.08.1996
  Ing. Miroslav Cich člen Podbrezová 13 Bratislava 22.10.2003
  Jozef Bob člen Kpt. Rašu 31 Bratislava 22.10.2003
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2011Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   21.02.2011Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   22.05.2010Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   21.05.2010Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   28.10.2005Nové sidlo:
   Pri Šajbách 7 Bratislava 831 06
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
   01.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cich - člen predstavenstva Podbrezová 13 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   Jozef Bob - člen predstavenstva Kpt. Rašu 31 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   28.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   07.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   26.01.1999Nové sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   30.03.1998Nové sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   29.03.1998Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   19.11.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Miklos - predseda predstavenstva Hlavná 169 Ňárad
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   07.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava
   09.03.1990Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava