Vytvořte fakturu

KO & BU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název KO & BU
IČO 00588865
TIN 2020643999
DIČ SK2020643999
Datum vytvoření 09 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KO & BU
Stupavská 2321/84
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 611 144 €
Zisk 9 186 €
Kontaktní informace
Email najvykup@gmail.com
Telefon(y) +421905365983
Mobile(y) +421905365983, +421908707454
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 103,010
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 103,010
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76,333
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,294
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,517
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,983
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,831
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 140,304
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,252
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 12,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 12,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 597
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,531
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,186
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 139,052
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 219
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,633
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,667
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,775
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -5,505
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,696
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 118,200
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 611,144
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 511,453
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 83,257
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,061
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,373
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 599,153
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 406,002
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,218
C. Služby (účtová skupina 51) 73,969
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 49,176
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,829
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,314
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,645
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,991
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,521
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 651
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 154
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 495
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 542
M. Úrokové náklady (562) 182
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 354
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 109
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,100
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,914
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,186
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016