Vytvořte fakturu

Trinita.pro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Trinita.pro
IČO 00588890
TIN 2020357130
DIČ SK2020357130
Datum vytvoření 26 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trinita.pro
Čajakova 15
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 257 389 €
Zisk 10 450 €
Kontaktní informace
Email office@trinita.pro
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 532,482
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,481
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 514,471
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 532,482
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,427
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,977
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,450
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 510,055
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,355
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,289
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,066
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 437,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 257,389
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 253,812
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 244,642
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,961
C. Služby (účtová skupina 51) 180,153
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,439
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,167
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,553
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,747
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,698
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,837
X. Úrokové výnosy (662) 3,837
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 279
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 263
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,558
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,305
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,855
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,450
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015