Vytvořte fakturu

FALCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2015
Basic information
Obchodní název FALCON
IČO 00589411
TIN 2020359638
Datum vytvoření 13 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FALCON
Komenského 27
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 166 €
Zisk -1 377 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911650748
Date of updating data: 26.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 131,173
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 131,173
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 495
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,668
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,562
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 106,215
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,377
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,106
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,106
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 678
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,428
Date of updating data: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 166
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 790
C. Služby (účtová skupina 51) 7
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 603
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -624
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 273
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 273
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -273
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -897
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,377
Date of updating data: 26.10.2015
Date of updating data: 26.10.2015