Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo KLAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo KLAS
IČO 00590134
TIN 2020362740
DIČ SK2020362740
Datum vytvoření 03 Říjen 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo KLAS
Boldocká cesta 7
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 585 204 €
Zisk -38 788 €
Kontaktní informace
Email pdsenec@max.euroweb.sk
Telefon(y) 0245923451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 814,207
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 133,801
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 133,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,380
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,833
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,588
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,342
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 161,381
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,246
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 82,907
3. Výrobky (123) - /194/ 62,228
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,892
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 164,449
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,449
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,443
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 344,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,023
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 339,046
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,064
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,064
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 814,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 755,392
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 44,367
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 44,367
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 588,073
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 224,667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 224,667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -62,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,980
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -168,907
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,788
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,938
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,341
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,578
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,378
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,378
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,028
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,297
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,777
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 729
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,019
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,519
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,877
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 593,365
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 585,204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 351,032
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 104,929
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,661
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,404
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 621,065
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 218,738
D. Služby (účtová skupina 51) 82,087
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 211,085
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 128,733
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 21,769
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,438
4. Sociální náklady (527, 528) 10,145
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41,527
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,936
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,936
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,692
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,861
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,475
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 238
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 238
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -35,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,925
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,925
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,788
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00590134 TIN: 2020362740 DIČ: SK2020362740
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo KLAS, Boldocká cesta 7, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Zelman predseda Dúhova 8 Senec 903 01 05.04.2003
  Ing. Ladislav Folkman člen, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 05.04.2003
  Zoltán Szabó podpredseda Boldocká cesta 5 Senec 903 01 06.04.2008
  Zuzana Vavróová člen Šafárikova 34 Senec 903 01 06.04.2008
  Stanislav Putna člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 06.04.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.10.2008Nové sidlo:
   Boldocká cesta 7 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 34 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Stanislav Putna - člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - člen predstavenstva, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   26.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   25.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt poľnohospodárskych produktov
   nákup poľnohospodárskych potrieb
   finalizácia vlastných produktov
   poskytovanie služieb v nákladnej doprave a v technologických službách
   poskytovanie opravárenských služieb
   výroba a odbyt výrobkov inej hospodárskej činnosti - stolárske, zámočnícke a stavebné práce
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo KLAS
   Nové sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec