Vytvořte fakturu

Harmónia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Harmónia
IČO 00590142
TIN 2020663953
Datum vytvoření 17 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Harmónia
Štúrová 103
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 10 394 €
Zisk -1 479 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336474220
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,204
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,204
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,116
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 416
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 393
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,307
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,320
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,921
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 936
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -43,017
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,479
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,241
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,241
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 151
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 677
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,394
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,466
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,928
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,231
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,033
C. Služby (účtová skupina 51) 4,339
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 735
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,496
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 628
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -837
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 94
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 162
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 162
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -162
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -999
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,479
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3922991.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00590142 TIN: 2020663953
 • Sídlo: Harmónia, Štúrová 103, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01 17.12.1990
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Miklas 6 639 € (100%) Štúrova 200/103 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01 Vznik funkcie: 17.12.1990
   10.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie zmenárne
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   26.06.2001Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   25.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 103 Modra
   10.03.2000Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   inžinierska činnosť
   ekonomicko-organizačné poradenstvo
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propaganá činnosť
   prieskum trhu
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 103 Modra
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 615 Viničné
   25.10.1995Nové obchodné meno:
   Harmónia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrová 103 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 615 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   24.10.1995Zrušené obchodné meno:
   Harmónia spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Modra
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výtvarných činností
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktorých zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   prevádzkovanie záložne
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   prevádzkovanie zmenárne
   26.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná činnosť umeleckých diel všetkého druhu a starožitností
   organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských programov
   prenájom priestorov pre umelecké a reštaurátorské ateliéry
   poriadenia výtvarných sympózií a umeleckých výtvarných škôl
   17.12.1990Nové obchodné meno:
   Harmónia spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavná činnosť umeleckých diel všetkého druhu a starožitností
   organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských programov
   prenájom priestorov pre umelecké a reštaurátorské ateliéry
   poriadenia výtvarných sympózií a umeleckých výtvarných škôl
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia