Vytvořte fakturu

VIVA družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIVA družstvo
Stav Zničeno
IČO 00598313
TIN 2020342797
DIČ SK2020342797
Datum vytvoření 01 Leden 1990
Company category Družstvo
Sídlo VIVA družstvo
Na Riviere 19a
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 453 947 €
Zisk 32 586 €
Kontaktní informace
Email viva@netax.sk
Telefon(y) 0265423583, 65423583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 256,851
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 100,026
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 100,026
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 100,026
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,792
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 240
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,047
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,047
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,047
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 150,505
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,239
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 147,266
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,033
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,033
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 256,851
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,086
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,229
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,229
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,259
2. Ostatní fondy (427, 42X) 9,259
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 43,012
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 43,012
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,586
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,765
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 166,765
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 852
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 852
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191,245
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 595
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -25,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 453,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 452,634
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,313
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,915
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 341,465
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,328
D. Služby (účtová skupina 51) 28,162
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,320
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,961
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,674
4. Sociální náklady (527, 528) 1,685
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,378
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,032
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,679
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 276
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 276
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 276
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,282
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,696
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,696
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00598313 TIN: 2020342797 DIČ: SK2020342797
 • Sídlo: VIVA družstvo, Na Riviere 19a, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viktor Špindor predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 31.10.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bogdányiová Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   12.12.2007Nové sidlo:
   Na Riviere 19a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Špindor - predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.10.2007
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   11.12.2007Zrušené sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   24.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VIVA družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj akvaristických tovarov
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a propagačná činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj výrobkov poľnohospodárstva, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojáreskej, kovospracujúcej, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   Nákup a predaj potrevín a pochutín, bal. alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, chemických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   25.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   22.07.1991Nové predmety činnosti:
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   27.02.1990Nové predmety činnosti:
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   21.12.1989Nové obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Nové sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava