Vytvořte fakturu

TIMED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Obchodní název TIMED
IČO 00602175
TIN 2020459067
DIČ SK2020459067
Datum vytvoření 27 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMED
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 062 365 €
Zisk 2 990 187 €
Kontaktní informace
Email farkas@timed.sk
Telefon(y) 0248209511, 0248209516, 0248209520, 0248209521, 0248209530, 0248209531, 0248209540, 0248209541, 0248
Fax(y) 0243637724
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,229,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,515,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,515,870
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 198,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 955,650
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 359,857
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,129
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,700,531
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,758,356
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,758,356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,618,241
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,408,098
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,408,098
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118,367
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,776
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 323,934
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,978
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 315,956
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,507
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,507
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,229,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,868,054
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,870
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,775,997
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,775,997
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,990,187
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,361,854
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54,447
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,601
12. Odložený daňový závazek (481A) 48,846
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 14,493
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 14,493
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,187,742
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,534,431
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,534,431
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 316,886
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99,680
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 190,151
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,594
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 110,692
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,692
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,055,016
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 939,464
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,022,535
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,062,365
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,873,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,008
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,882
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,948
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,077,234
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,650,934
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 194,552
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 23,106
D. Služby (účtová skupina 51) 3,758,932
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,507,936
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,028,309
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 433,682
4. Sociální náklady (527, 528) 45,945
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,921
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 195,614
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 195,614
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,633
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 598,936
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,670
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,985,131
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,395,011
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,053
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 668
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 668
XII. Kurzové zisky (663) 6,385
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133,065
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 102,411
2. Ostatní náklady (562A) 102,411
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,256
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,398
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126,012
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,859,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 868,932
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 855,831
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,101
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,990,187
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • IČO :00602175 TIN: 2020459067 DIČ: SK2020459067
 • Sídlo: TIMED, Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 02.11.1994
  Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 12.04.2002
  Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 12.04.2002
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 29.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Kylianová 1 000 000 € (100%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   05.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.10.2010
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.1994
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   19.03.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   23.09.2002Nové obchodné meno:
   TIMED, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov a veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v SR
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2002
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2002Zrušené obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   22.01.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   21.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   02.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   24.07.1995Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   23.07.1995Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   25.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   18.02.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   17.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   07.01.1993Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   06.01.1993Zrušené sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia