Vytvořte fakturu

PIETA - pohrebná služba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIETA - pohrebná služba
IČO 00602418
TIN 2020294100
DIČ SK2020294100
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIETA - pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 479 790 €
Zisk 25 775 €
Kontaktní informace
Email pieta@pieta.sk
webové stránky http://www.pieta.sk
Telefon(y) +421252631181
Fax(y) 0252631183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 250,488
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 123,224
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 123,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,035
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,949
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 240
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,247
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,889
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,046
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,843
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,004
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,904
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,904
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,671
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56,429
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,354
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,252
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,102
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,017
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,845
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 250,488
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,748
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 41,526
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 41,526
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 872
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,153
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,153
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 83,422
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 231,447
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -148,025
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,775
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,091
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40,700
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 38,801
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,899
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,269
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,518
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,518
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,059
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,144
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,175
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,242
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,122
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,122
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,649
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,683
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 479,774
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 479,790
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 186,509
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 293,265
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 445,993
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 77,260
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,662
D. Služby (účtová skupina 51) 173,879
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 140,478
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,291
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,311
4. Sociální náklady (527, 528) 3,876
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,554
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,196
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,196
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,964
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,797
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 204,973
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,568
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 899
2. Ostatní náklady (562A) 899
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 669
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,566
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,231
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,456
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,456
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00602418 TIN: 2020294100 DIČ: SK2020294100
 • Sídlo: PIETA - pohrebná služba, Mlynské Nivy 8, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica 30.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Imrich Horváth 2 987 € (7.2%) Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Hermann Müllner 38 538 € (92.8%) Hainburg 2410 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   08.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov a krematórií
   24.11.1993Nové obchodné meno:
   "PIETA - pohrebná služba, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 8 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   pohrebná služba vč. prepravy zosnulých
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   viazanie vencov
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   23.11.1993Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.1992Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   01.06.1992Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia