Vytvořte fakturu

DOMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMEX
IČO 00603376
TIN 2020316936
DIČ SK2020316936
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMEX
Stromová 30
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 951 459 €
Zisk -121 255 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@domex.sk
Telefon(y) 0254791501
Fax(y) 0254788338
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,169,279
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,458,402
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 453,815
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 276,159
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,848
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,808
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,004,587
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,004,587
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,483
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,723
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,723
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 154,489
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 154,489
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 546,040
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 478,706
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,788
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270,918
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 65,351
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,980
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,231
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,231
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,394
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,169,279
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,552
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 9,958
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,414
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,414
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -82,591
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -82,591
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 571,444
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 571,444
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -121,255
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,689,702
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 768
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 768
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,515,899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 656,471
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,471
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 814,140
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,556
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,653
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,626
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,453
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,702
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,534
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,168
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 168,333
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,025
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,025
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,899,542
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,951,459
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 74,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,824,579
V. Aktivace (účtová skupina 62) 48,484
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 88
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,345
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,872
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 479,567
D. Služby (účtová skupina 51) 1,147,414
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 389,245
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 282,054
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 97,655
4. Sociální náklady (527, 528) 9,536
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,303
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,524
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,524
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 455
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,354
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 321,045
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,027
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,251
2. Ostatní náklady (562A) 6,251
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,752
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,027
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,440
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,815
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -70
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -121,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00603376 TIN: 2020316936 DIČ: SK2020316936
 • Sídlo: DOMEX, Stromová 30, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 19.07.1996
  Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02 06.11.2002
  Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26 06.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Zadubenec 22 074 € (22.2%) Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
  Ing. Jozef Markulják 54 439 € (54.7%) Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Čomor 22 074 € (22.2%) Poštová 94 Reca 925 26
  Akad. sochár Ľubomír Ferko 996 € (1%) Belehradská 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.1996
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   17.05.2004Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb z umeleho a prírodného kameňa
   omietanie fasád a ich zatepľovanie
   maliarske a natieračské práce všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   16.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   06.11.2002Nové sidlo:
   Stromová 30 Bratislava 37 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   05.11.2002Zrušené sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   12.08.1992Nové sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť, inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, reklamná činnosť, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení vrátane trakčných vedení
   projektovanie elektrických zariadení nn a vn vrátane bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej agendy, činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
   vykonávanie dopravných stavieb, projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Akad. sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   11.08.1992Zrušené sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Zrušeny spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   DOMEX, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Noví spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia