Vytvořte fakturu

ENERGIA EFEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENERGIA EFEKT
IČO 00603627
TIN 2020299182
DIČ SK2020299182
Datum vytvoření 01 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGIA EFEKT
Sienkiewiczova 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 99 483 €
Zisk 4 526 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252963394, +421263453834
Fax(y) 0263453834
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,110
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,937
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,110
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,456
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17,959
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,526
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,654
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 629
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,025
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,551
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,748
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,925
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,801
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 99,483
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 98,777
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 706
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 93,768
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,667
C. Služby (účtová skupina 51) 66,792
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,986
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 482
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,488
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,715
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,318
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -57
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,658
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,132
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,526
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00603627 TIN: 2020299182 DIČ: SK2020299182
 • Sídlo: ENERGIA EFEKT, Sienkiewiczova 4, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09 01.02.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Hurinský 3 386 € (51%) Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
  Margita Hurinská 3 253 € (49%) Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.02.1991
   16.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   11.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Margita Hurinská Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   10.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Hurínska Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierská činnosť
   zastupiteľská činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ projektová činnosť pre čsl. a zahraničné osoby v oblasti energetických stavieb do celkového nákladu 50 mil. Kčs
   2/ inžinierska činnosť
   3/ stavebno-technické práce
   4/ nákup a predaj, vývoz a dovoz prvkov pre výrobu a užitie tepelnej energie, ich častí a súvisiacich zariadení
   5/ obchodné zastúpenie a sprostredkovateľské služby pre zahraničné osoby na území ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ projektová činnosť pre čsl. a zahraničné osoby v oblasti energetických stavieb do celkového nákladu 50 mil. Kčs
   2/ inžinierska činnosť
   3/ stavebno-technické práce
   4/ nákup a predaj, vývoz a dovoz prvkov pre výrobu a užitie tepelnej energie, ich častí a súvisiacich zariadení
   5/ obchodné zastúpenie a sprostredkovateľské služby pre zahraničné osoby na území ČSFR
   Noví spoločníci:
   Margita Hurínska Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia