Vytvořte fakturu

TRIEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2016
Basic information
Obchodní název TRIEL
IČO 00603635
TIN 2020327815
DIČ SK2020327815
Datum vytvoření 22 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIEL
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 997 €
Zisk 3 180 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263811745
Mobile(y) 0907873746, 0917993675
Date of updating data: 07.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,868
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,868
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,868
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,517
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,303
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,180
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,351
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,351
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,391
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,997
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,997
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,857
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,857
C. Služby (účtová skupina 51) 1,000
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,140
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,140
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,140
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,180
Date of updating data: 07.10.2016
Date of updating data: 07.10.2016
 • IČO :00603635 TIN: 2020327815 DIČ: SK2020327815
 • Sídlo: TRIEL, Kremnická 24, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Csaba Mészáros Simon István utca 20 Gödöllö 2100 Maďarsko 21.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Butcher and Smith Limited 6 640 € (100%) Victoria, Mahé Seychelská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2016Noví spoločníci:
   Butcher and Smith Limited NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited, Second Floor, Capital City, Independece Avenue P.O. BOX 1008 Victoria, Mahé Seychelská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Csaba Mészáros Simon István utca 20 Gödöllö 2100 Maďarsko Vznik funkcie: 21.09.2016
   06.06.2015Nové sidlo:
   Kremnická 24 Bratislava-Petržalka 851 01
   03.02.2006Nové obchodné meno:
   TRIEL, s.r.o.
   11.08.1992Nové predmety činnosti:
   elektromontáž nn, montáž bleskozvodov, technické zabezpečenie bližšie nešpecifikované šéfmontáž
   obchodná činnosť
   výroba rozvádzačov do 1 000 V
   22.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným