Vytvořte fakturu

MUSICA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MUSICA
IČO 00603775
TIN 2020293440
DIČ SK2020293440
Datum vytvoření 08 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUSICA
Obchodná 22/A
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 176 340 €
Zisk 19 442 €
Kontaktní informace
Email info@musica.sk
Telefon(y) 0254411986
Fax(y) 0254411986
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 226,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 75,913
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75,913
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,196
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 74,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,287
3. Výrobky (123) - /194/ 3,287
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,456
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,456
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,629
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 140
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,462
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,034
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,034
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,161
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,080
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,442
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,745
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,664
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,094
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,094
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,818
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 297
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,863
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,016
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,016
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 175,540
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 176,340
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 103,126
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,414
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,849
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,991
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,590
D. Služby (účtová skupina 51) 80,575
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,407
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,514
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,285
4. Sociální náklady (527, 528) 608
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 327
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 959
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,491
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,384
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,433
2. Ostatní náklady (562A) 2,433
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,519
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,972
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,530
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,442
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00603775 TIN: 2020293440 DIČ: SK2020293440
 • Sídlo: MUSICA, Obchodná 22/A, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Repa 6 639 € (100%) Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2010Nové sidlo:
   Obchodná 22/A Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   02.02.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   21.04.2009Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   20.04.2009Zrušené sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   14.05.1997Noví spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   13.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   23.09.1996Nové sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   22.09.1996Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   19.01.1996Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   18.01.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   13.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   12.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   15.01.1993Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   14.01.1993Zrušené sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.1991Nové obchodné meno:
   MUSICA spol. s .r. o.
   Nové sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Noví spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia