Vytvořte fakturu

NESS Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Obchodní název NESS Slovensko
IČO 00603783
TIN 2020486732
DIČ SK2020486732
Datum vytvoření 17 Leden 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NESS Slovensko
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 448 593 €
Zisk 5 510 186 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258261000
Fax(y) 0258261777
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,253,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,705,360
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,705,360
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,705,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,887
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,887
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,493,266
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,493,266
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,253,513
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,678,325
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,780,157
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,780,157
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,850
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 330,119
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 330,119
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 44,013
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 44,013
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,510,186
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,575,188
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,543,888
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,027
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,455,861
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,300
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,438,686
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,448,593
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,438,686
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,379,839
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,252
D. Služby (účtová skupina 51) 1,221,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,888,339
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,007,867
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,733,056
4. Sociální náklady (527, 528) 147,416
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,208
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,848
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,848
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,592
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,068,754
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,113,834
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,739,677
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 40,782
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,698,884
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,642
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 720
2. Ostatní náklady (562A) 720
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15,937
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,985
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,719,035
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,787,789
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 277,603
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 282,128
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,525
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,510,186
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016