Vytvořte fakturu

ISTROS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISTROS
IČO 00603830
TIN 2020325725
DIČ SK2020325725
Datum vytvoření 11 Prosinec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ISTROS
Vajnorská 127
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 336 €
Zisk -46 397 €
Kontaktní informace
Email istros@partner.renault.sk
webové stránky http://www.renault-istros.sk;http://www.renault.sk
Telefon(y) +421248208646, +421244451515, +421244452060, +421244456900, +421244456904, +421244456905
Mobile(y) +421905467148, +421905922245, +421905922247, +421905922251, +421908799012, +421915785263, +421915990627, +421915771481
Fax(y) 0244452056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,188,437
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,704
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 84,704
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,376
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,676
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 21,652
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,103,733
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 71,023
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,423
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,013,119
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,013,119
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,013,119
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,591
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,822
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,188,437
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -258,832
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 631,819
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,859
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,859
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -989,913
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 175,323
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,165,236
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,397
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,447,269
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,373
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26,241
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,132
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,148,345
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 759,962
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 759,962
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 41,548
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 74,959
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 229,211
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,665
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 265,551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,336
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,448
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 288
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33
D. Služby (účtová skupina 51) 7,617
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,387
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,067
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 203
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,335
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,585
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -45,112
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,938
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 322
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,437
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015