Vytvořte fakturu

IBEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IBEA
IČO 00603970
TIN 2020318278
DIČ SK2020318278
Datum vytvoření 17 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBEA
Obchodná 4
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 831 €
Zisk -164 772 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254430062
Mobile(y) +421903416627
Fax(y) 0254430062
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,114,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,518,402
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,910
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 8,910
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,509,492
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,440,258
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,595,680
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 208,749
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 208,749
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,384,998
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,089
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,089
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,015
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,288
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,343,606
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,874
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,868
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 63
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,114,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,034,027
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,875,894
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,415
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,892,309
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -164,772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,148,172
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,654,161
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 757,438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 757,438
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 894,024
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,699
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,726,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,566
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,566
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,872
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,341
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,676,504
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 586
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 767,142
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 72,831
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,831
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 216,446
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,595
D. Služby (účtová skupina 51) 23,923
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,998
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,935
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,917
4. Sociální náklady (527, 528) 146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,055
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 111,024
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 111,024
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,851
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -143,615
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,198
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18,353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,845
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,197
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -163,812
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -164,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00603970 TIN: 2020318278 DIČ: SK2020318278
 • Sídlo: IBEA, Obchodná 4, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06 17.01.1991
  Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01 17.01.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Krampl 3 320 € (50%) Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06
  Ing. Ivan Pohl 3 320 € (50%) Gorkého 15 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.01.1991
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.01.1991
   23.09.2002Nové sidlo:
   Obchodná 4 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.01.1991
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.01.1991
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   16.10.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrbami
   kúpa rozličného tovaru za účelom, jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrebami
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   15.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Ole Joergen Sorensen Raabjer 14 Karlslunde Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   21.05.1993Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrebami
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   20.05.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Obchodná činnosť všetkého druhu /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/ obchod s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami a strojnými zariadeniami
   2. Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, výrobkami pridružených výrob priemyselného tovaru všetkého druhu
   3. Obchod so strojmi na spracovanie dát, zariadení na drôtovú telekomunikáciu
   4. Poradenská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného a zahraničného tovaru
   5. Obchod s technikou a technológiami pre účely modernizácie a zvýšenia kapacít u tovarov, uvedených v odst. 1.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1991Nové obchodné meno:
   IBEA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Obchodná činnosť všetkého druhu /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/ obchod s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami a strojnými zariadeniami
   2. Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, výrobkami pridružených výrob priemyselného tovaru všetkého druhu
   3. Obchod so strojmi na spracovanie dát, zariadení na drôtovú telekomunikáciu
   4. Poradenská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného a zahraničného tovaru
   5. Obchod s technikou a technológiami pre účely modernizácie a zvýšenia kapacít u tovarov, uvedených v odst. 1.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Ole Joergen Sorensen Raabjer 14 Karlslunde Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia