Vytvořte fakturu

KOPAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOPAX
IČO 00604046
TIN 2020327826
DIČ SK2020327826
Datum vytvoření 16 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPAX
Cablkova 3
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 566 778 €
Zisk 21 419 €
Kontaktní informace
Email office@kopax.sk
Telefon(y) 0903971127
Mobile(y) +421911971127, 0903971127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,250,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 99,302
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 99,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 13,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60,126
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,179
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,148,384
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 90,179
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59,648
3. Výrobky (123) - /194/ 18,343
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,188
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,312
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 9,312
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 438,638
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,302
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,302
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,216
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 120
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 610,255
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,900
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 591,355
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,041
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,041
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,250,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 551
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -101,982
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -101,982
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,323,436
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,606
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,606
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,311,554
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,187,165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,187,165
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,101
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,135
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,040
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,113
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,276
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,276
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,581,435
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,566,778
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,199,022
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 299,244
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,889
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,657
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,538,131
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,443,034
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 515,410
D. Služby (účtová skupina 51) 136,089
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 334,447
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 245,044
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 81,697
4. Sociální náklady (527, 528) 7,706
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,315
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 30,741
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 30,741
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 67,511
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,647
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 453,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100,018
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 100,007
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100,542
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 100,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 542
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -524
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,123
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,704
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,147
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,557
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604046 TIN: 2020327826 DIČ: SK2020327826
 • Sídlo: KOPAX, Cablkova 3, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 30.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Pažitný 3 983 € (60%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  Ing. Stanislava Pažitná 2 656 € (40%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 30.12.1992
   24.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Stanislava Pažitná Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   16.04.1993Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo - kovovýroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľných živností za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Pažitný
   15.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.01.1991Nové obchodné meno:
   KOPAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia