Vytvořte fakturu

LINOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název LINOREX
IČO 00604127
TIN 2020292714
DIČ SK2020292714
Datum vytvoření 14 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINOREX
Štefana Králika 7
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 632 230 €
Zisk 181 887 €
Kontaktní informace
Email info@linorex.sk
webové stránky http://www.GASTROMARKET.sk
Telefon(y) +421264761457
Fax(y) 0264770575
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,447,146
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 451,385
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 451,385
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 160,074
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 67,174
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,289
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 181,856
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,992
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 993,725
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 522,661
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 469,808
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 52,853
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 202,836
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 198,883
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,447
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,436
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,637
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 268,228
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,323
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 244,905
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,036
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,036
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,447,146
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,724
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,081
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,081
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,046,117
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,046,117
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 181,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,422
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 677
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 677
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 193,803
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,287
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,524
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,394
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,586
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,942
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,638,118
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,632,230
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,563,036
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,079
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,205
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,910
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,399,592
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,957,197
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 54,833
D. Služby (účtová skupina 51) 111,580
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 231,606
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 166,959
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,171
4. Sociální náklady (527, 528) 6,476
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,307
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,734
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,734
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,338
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,410
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,587
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 232,638
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 465,505
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,889
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 44
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 44
XII. Kurzové zisky (663) 5,845
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,212
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 843
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,369
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,677
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 235,315
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 53,428
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,428
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 181,887
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015
 • IČO :00604127 TIN: 2020292714 DIČ: SK2020292714
 • Sídlo: LINOREX, Štefana Králika 7, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 01.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dipl.Ing. Stefan Matucha 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2015Nové predmety činnosti:
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 01.08.2007
   25.04.2002Nové sidlo:
   Štefana Králika 7 Bratislava 841 08
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   14.01.1991Nové obchodné meno:
   LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným