Vytvořte fakturu

SERVICE INDUSTRY TRADE LTD. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
IČO 00604267
TIN 2020314208
Datum vytvoření 22 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 899 €
Zisk 1 182 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 59
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,189
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 63
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 226
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,900
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,248
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,865
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,542
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,502
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,182
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,383
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 69
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,149
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 498
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 397
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,899
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,140
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 532
C. Služby (účtová skupina 51) 2,192
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,726
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 206
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 684
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -469
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,759
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,724
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,662
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,182
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604267 TIN: 2020314208
 • Sídlo: SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., Haburská 49/C, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06 23.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dagmar Tabačková 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/C Bratislava 821 01
   21.11.2007Zrušené sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   23.05.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   22.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   31.10.1996Nové sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   30.10.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   "SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., spol.s r.o."
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia