Vytvořte fakturu

E C O F L U I D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.07.2016
Basic information
Obchodní název E C O F L U I D
IČO 00604321
TIN 2020317794
DIČ SK2020317794
Datum vytvoření 16 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E C O F L U I D
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243425356
Date of updating data: 27.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,466
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,350
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,466
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,026
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,491
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,376
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,440
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,440
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,440
Date of updating data: 27.07.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 27.07.2016
Date of updating data: 27.07.2016