Vytvořte fakturu

DENEB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DENEB
IČO 00604429
TIN 2020334888
DIČ SK2020334888
Datum vytvoření 31 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENEB
Rybničná 38/N/10425
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 903 €
Zisk -4 452 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243711537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160,871
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 91,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 91,154
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,549
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,573
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 28,032
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,717
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,478
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,880
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 598
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,756
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,756
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 364
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 858
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 843
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,871
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,309
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,292
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,271
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,979
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,452
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,562
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40,926
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 36,231
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,695
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 52,431
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,315
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,315
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,507
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,595
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,756
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,258
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 85
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,020
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 108,903
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 108,903
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,620
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 106,283
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,106
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,789
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,587
D. Služby (účtová skupina 51) 3,844
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,889
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,547
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,231
4. Sociální náklady (527, 528) 111
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,598
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,399
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,399
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,203
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,683
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,297
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,063
2. Ostatní náklady (562A) 1,063
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,234
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,289
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,492
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604429 TIN: 2020334888 DIČ: SK2020334888
 • Sídlo: DENEB, Rybničná 38/N/10425, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 31.01.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Karban 6 639 € (100%) Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2009Nové sidlo:
   Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 06
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   03.11.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.01.1991
   02.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   22.06.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   oprava a údržba cestných motorových vozidiel
   zemné práce - búracie, sekacie, kopacie práce
   21.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   DENEB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   03.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia