Vytvořte fakturu

S - TOURS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S - TOURS
IČO 00604526
TIN 2020295013
DIČ SK2020295013
Datum vytvoření 14 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - TOURS
Laurinská 2
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 286 045 €
Zisk 277 €
Kontaktní informace
Email mackova@s-tours.sk
Telefon(y) 0252621203, 0254431802, 0262521201
Fax(y) 0254435517
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,050
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,308
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,289
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,150
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,950
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,261
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 109,339
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,685
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29,343
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 40,241
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -51,815
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 277
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,654
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,111
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 79,360
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,987
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 41,289
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,353
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,731
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 286,045
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 281,042
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,963
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 284,365
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,656
C. Služby (účtová skupina 51) 245,561
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,013
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 258
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 57
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,820
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,680
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,825
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 446
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 399
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -442
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,238
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604526 TIN: 2020295013 DIČ: SK2020295013
 • Sídlo: S - TOURS, Laurinská 2, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 17.04.1997
  Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 18.01.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Macková 3 319 € (50%) Višňová 7/A Bratislava 831 01
  Mgr. Eleonóra Fedorová 3 319 € (50%) Slepá 4 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.03.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene az slovenskú menu v hotovosti
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.01.2005
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   23.12.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.1997
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   22.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   16.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   S - TOURS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia