Vytvořte fakturu

AURUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AURUS
IČO 00604551
TIN 2020317079
DIČ SK2020317079
Datum vytvoření 24 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURUS
Trnavská 80
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 992 021 €
Zisk 87 884 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244373674, +421244373876, +421244373893, +421244373929, +421244373942
Fax(y) 0376503206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 337,469
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93,253
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,253
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,043
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 238,784
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,597
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 393
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,204
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,629
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,629
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,629
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,016
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 81,171
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,171
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,722
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,542
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,334
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,208
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,432
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 454
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,479
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,499
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 337,469
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,067
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -725
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -725
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,348
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,328
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,328
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 219,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,517
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 143,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,434
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,737
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,179
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,179
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 54
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 991,664
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 992,021
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 50,024
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 941,641
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 338
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,337
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,888
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,564
D. Služby (účtová skupina 51) 621,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 147,993
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,768
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,124
4. Sociální náklady (527, 528) 5,101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,711
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,422
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,422
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 240
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,684
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,853
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 737
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,179
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,163
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,429
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 110,255
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,371
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,371
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604551 TIN: 2020317079 DIČ: SK2020317079
 • Sídlo: AURUS, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 24.01.1991
  Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 24.01.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Stanislav Klimo 3 983 € (20%) Istrijská 93 Bratislava 841 07
  Blažej Orbán 3 983 € (20%) Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
  RNDr. Igor Kravár 3 983 € (20%) Bratislava 841 02
  RNDr. Rudolf Levčík 3 983 € (20%) Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
  RNDr. Róbert Sýkora 3 983 € (20%) Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2009Noví spoločníci:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
   RNDr. Róbert Sýkora Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 Vznik funkcie: 24.01.1991
   21.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, konferencii a školení v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   25.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Rudolf Levčík Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.01.1991
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   27.09.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   08.10.1993Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.10.1993Zrušené sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1992Nové sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského zákona/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti produktov software, hardware a počítačového príslušenstva
   výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
   poradenstvo - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   03.06.1992Zrušené sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   AURUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia