Vytvořte fakturu

Dana Kleinert design - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dana Kleinert design
IČO 00604569
TIN 2020848104
DIČ SK2020848104
Datum vytvoření 22 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dana Kleinert design
Panská 17
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 131 €
Zisk -4 177 €
Kontaktní informace
Email office@kleinert.sk
Telefon(y) 0905334443, 0903459833
Mobile(y) 0911459833, 0903459833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,452
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,965
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -20
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 149,452
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -186,800
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,298
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -197,199
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,177
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 336,252
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 360
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 293,867
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,436
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,464
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,606
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 264,361
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,025
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,131
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,002
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,582
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,547
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 55,907
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,628
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,126
C. Služby (účtová skupina 51) 5,129
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,726
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,776
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,701
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 441
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 440
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -441
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,217
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,177
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604569 TIN: 2020848104 DIČ: SK2020848104
 • Sídlo: Dana Kleinert design, Panská 17, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08 09.08.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. art. Dana Kleinert 13 279 € (100%) Klincová 9 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Schill Búdkova 34 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Schill Búdková 34 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   29.05.2008Nové sidlo:
   Panská 17 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   odevná výroba
   spracovanie kože
   výroba kožených a kožušinových výrobkov
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   oprava odevov, textilu a bytového textilu
   28.05.2008Zrušené sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   sprostredkovanie služieb v oblasti údržby výpočtovej techniky
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a obchodu
   24.09.2005Nové sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti reklamy
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti designu
   vyučovanie v odbore umenia
   propagačná a reklamná činnosť
   veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Mária Schill Búdková 34 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   23.09.2005Zrušené sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1999
   29.06.2005Nové obchodné meno:
   Dana Kleinert design s.r.o.
   28.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ASA Automation Systems Advising, spol. s r.o.
   25.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Mária Schill Búdkova 34 Bratislava 811 04
   24.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bílikova 9 Bratislava
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1999
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava
   21.12.1999Nové sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bílikova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava
   20.12.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   15.02.1995Nové sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 811 04
   14.02.1995Zrušené sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 01
   15.08.1994Nové obchodné meno:
   ASA Automation Systems Advising, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   sprostredkovanie služieb v oblasti údržby výpočtovej techniky
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   14.08.1994Zrušené obchodné meno:
   PROTOS, spol.s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti software, hardware a ostatných produktov zabezpečujúcich fungovanie systémov riadenia
   výskum, vývoj, návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia a automatizovaných riadiacich a správnych agend i automatizácie riadenia technologických procesov
   poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania a údržby technického a programového vybavenia
   expertízna, konzultačná, poradenská a posudková činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.1993Noví spoločníci:
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   PROTOS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti software, hardware a ostatných produktov zabezpečujúcich fungovanie systémov riadenia
   výskum, vývoj, návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia a automatizovaných riadiacich a správnych agend i automatizácie riadenia technologických procesov
   poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania a údržby technického a programového vybavenia
   expertízna, konzultačná, poradenská a posudková činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Peter Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia