Vytvořte fakturu

REMARK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REMARK
IČO 00604674
TIN 2020312019
DIČ SK2020312019
Datum vytvoření 10 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMARK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 854 505 €
Zisk 79 790 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253413522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361,860
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 135,829
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 135,829
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 26,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94,554
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,647
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,219,702
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,263
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,263
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,121,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,116,682
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,116,682
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,420
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,171
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,334
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91,837
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,329
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,329
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,860
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,191
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,163
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,010,598
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,010,598
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,790
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,262,669
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45,544
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 40,562
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,326
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,656
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,823
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,562
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,562
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,582
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,795
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,570
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,918
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,302
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,302
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,152,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,854,545
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,854,505
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,825,857
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,648
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,715,126
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,321,461
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,972
D. Služby (účtová skupina 51) 119,903
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 197,324
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 122,888
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 27,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,311
4. Sociální náklady (527, 528) 3,125
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,550
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,812
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,812
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,001
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,379
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 386,521
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,342
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,922
2. Ostatní náklady (562A) 28,922
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,301
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 105,078
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,288
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,240
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 48
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00604674 TIN: 2020312019 DIČ: SK2020312019
 • Sídlo: REMARK, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava 03.04.1996
  Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava 29.10.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Černák 2 258 € (34%) Zelinárska 2 Bratislava
  Ing. Renáta Mračnová 2 191 € (33%) Na Hrebienku 34 Bratislava
  Ing. Zoltán Černák 2 191 € (33%) Miletičova 26 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2006Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s r.o.
   18.12.2006Zrušené obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   16.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava Vznik funkcie: 03.04.1996
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava Vznik funkcie: 29.10.2001
   15.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   01.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   31.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnostami
   sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1990Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   Nové sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia