Vytvořte fakturu

Družstvo PROJEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Družstvo PROJEKO
IČO 00643106
TIN 2020878310
Datum vytvoření 01 Únor 1991
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo PROJEKO
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 400 €
Zisk -650 €
Kontaktní informace
Email batorye@post.sk
Telefon(y) +421243413611
Mobile(y) +421903452091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 283
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -197
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,202
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,202
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -650
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,400
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,525
D. Služby (účtová skupina 51) 10,492
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -125
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -92
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -170
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -650
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643106 TIN: 2020878310
 • Sídlo: Družstvo PROJEKO, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Edita Bátoryová predseda Astrova 56 Bratislava 821 01 31.05.2000
  Ing. Ján Sloboda podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02 31.05.2000
  Gabriela Trpínová členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06 31.05.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v stavebníctve
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   31.05.2000Nové sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   30.05.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   16.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   15.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   18.11.1993Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   17.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   Družstvo PROJEKO
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava