Vytvořte fakturu

Autoservis Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.01.2016
Basic information
Obchodní název Autoservis Malacky
IČO 00643211
TIN 2020356910
DIČ SK2020356910
Datum vytvoření 11 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Autoservis Malacky
Brnenská 2
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 86 624 €
Zisk 14 761 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905319933
Mobile(y) 0905319933
Date of updating data: 08.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 244,995
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,164
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,164
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 45,729
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 178,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,284
4. Zvířata (124) - /195/ 830
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,454
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 152,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,801
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 138,682
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,110
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,048
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 839
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,995
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,574
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 330,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 330,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,497
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,497
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -296,684
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -296,684
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,021
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 195,021
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,846
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,047
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 400
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 400
Date of updating data: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 86,291
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 86,624
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 86,291
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 333
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,452
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,175
D. Služby (účtová skupina 51) 32,682
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,368
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,368
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,172
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 723
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 723
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -721
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,451
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,690
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,690
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,761
Date of updating data: 08.01.2016
Date of updating data: 08.01.2016