Vytvořte fakturu

PRESTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRESTO
IČO 00643246
TIN 2020294265
DIČ SK2020294265
Datum vytvoření 31 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESTO
Dlhé diely I/17a
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 235 451 €
Zisk 3 501 €
Kontaktní informace
Email presto@presto.sk
Telefon(y) 0253631535, 0255574221, 0265412544, 0265412545
Fax(y) 0265412544
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 72,423
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,307
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,396
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,396
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,336
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,232
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,232
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 104
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,575
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,159
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 72,423
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,164
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,354
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 5,354
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 498
2. Ostatní fondy (427, 42X) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,259
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,716
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,716
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,543
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,735
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,734
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,156
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 235,429
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 235,451
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 234,052
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,377
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,306
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 151,320
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,914
D. Služby (účtová skupina 51) 29,765
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,450
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,061
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,308
4. Sociální náklady (527, 528) 1,081
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 253
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 302
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 302
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,301
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,430
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,657
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,657
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,655
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,490
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 989
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 989
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643246 TIN: 2020294265 DIČ: SK2020294265
 • Sídlo: PRESTO, Dlhé diely I/17a, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava 17.07.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudmila Gregušová 18 257 € (91.7%) Dlhé diely I/17a Bratislava
  Ing. Jozef Greguš 1 660 € (8.3%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   02.03.1999Nové sidlo:
   Dlhé diely I/17a Bratislava 841 05
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   17.07.1995Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   16.07.1995Zrušené sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   PRESTO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Greguš Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia