Vytvořte fakturu

ALPE ADRIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALPE ADRIA
IČO 00643335
TIN 2020297158
Datum vytvoření 05 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPE ADRIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 792 €
Zisk 898 €
Kontaktní informace
Email alpe.adria@stonline.sk
Telefon(y) 0903265576
Mobile(y) 0903265576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,091
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,091
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,390
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,390
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 701
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,091
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,656
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 81,643
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -107,168
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,826
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -129,994
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 898
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,747
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 87
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 87
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,660
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,823
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,792
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,792
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 187
D. Služby (účtová skupina 51) 505
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -692
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 722
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -722
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 898
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643335 TIN: 2020297158
 • Sídlo: ALPE ADRIA, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 04.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. 13 280 € (100%) Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.09.1996
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. Dorfstrasse 12 Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   04.09.1996Noví spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   03.09.1996Zrušeny spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   17.11.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   21.07.1993Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   semináre, prednášky v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovnej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   20.07.1993Zrušené sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1991Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Noví spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia