Vytvořte fakturu

TEAM T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název TEAM T
IČO 00643351
TIN 2020290756
DIČ SK2020290756
Datum vytvoření 10 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEAM T
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 025 €
Zisk 9 815 €
Kontaktní informace
Email teamt@ba.psg.sk
Telefon(y) 0265440426
Fax(y) 0265440428
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,750
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,750
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,631
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 886
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,114
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,584
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,381
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -263,240
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 52,554
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -332,249
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,815
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 292,621
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 272,607
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,586
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,992
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,740
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,854
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,328
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,025
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 933
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,453
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,639
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,068
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 933
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Služby (účtová skupina 51) 15,221
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,000
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -357
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,957
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,302
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,182
M. Úrokové náklady (562) 2,032
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,775
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,815
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016