Vytvořte fakturu

Interaudit Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Interaudit Slovakia
Stav V likvidaci
IČO 00643475
TIN 2020397357
Datum vytvoření 25 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interaudit Slovakia
Mliekarenská 10
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,692
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,301
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 606
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,485
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,646
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 80,993
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,147
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 70,006
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 70,006
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,141
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,846
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,387
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,380
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 443
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4236633.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643475 TIN: 2020397357
 • Sídlo: Interaudit Slovakia, Mliekarenská 10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Únor 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Interaudit International B.V.GOUDA, 98 006 € (70%) Enschede Holandsko
  JUDr. Adolf Balogh 7 769 € (5.5%) Bratislava
  Ing. František Hudec 14 409 € (10.3%) Bratislava
  Ing. Kamil Mikulič, CSc. 19 854 € (14.2%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   Interaudit Slovakia, s.r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Interaudit Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Hudec
   Ing. Kamil Mikulič
   21.01.1994Noví spoločníci:
   Interaudit International B.V.GOUDA, Auke Vleerstr. 5 Enschede Holandsko
   JUDr. Adolf Balogh Vinárska 7 Bratislava
   Ing. František Hudec Žalmanova 14 Bratislava
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Žalmanova 9 Bratislava
   20.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Interaudit International B.V.GOUDA, Auke Vleerstr. 5 Enschede Holandsko
   JUDr. Adolf Balogh Vinárska 7 Bratislava
   Ing. František Hudec Žalmanova 14 Bratislava
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Žalmanova 9 Bratislava
   22.09.1992Nové obchodné meno:
   Interaudit Slovakia, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   auditórstvo
   oceňovanie majetku podnikov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti managementu
   sprostredkovanie, príprava a organizovanie školení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Hudec
   Ing. Kamil Mikulič
   21.09.1992Zrušené obchodné meno:
   INTERAUDIT Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   audítorstvo
   poradenská činnosť v účtovníctve, v rozpočtovníctve, v kalkuláciách, v oblasti daní, cien a devízovo peňažných a majetkových vzťahov
   oceňovanie majetku podnikov /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   programy a analytické práce pre oblasti uvedené pod prvými dvomi zarážkami
   organizovanie, príprava a sprostredkovanie vzdelávania audítorov
   účasť na podnikaní v podnikoch s podobnou činnosťou
   sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   poradenská činnosť v účtovníctve, v rozpočtovníctve, v kalkuláciách, v oblasti daní, cien a devízovo peňažných a majetkových vzťahov
   oceňovanie majetku podnikov /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   programy a analytické práce pre oblasti uvedené pod prvými dvomi zarážkami
   organizovanie, príprava a sprostredkovanie vzdelávania audítorov
   účasť na podnikaní v podnikoch s podobnou činnosťou
   sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Interaudit International B.V.GOUDA, Auke Vleerstr. 5 Enschede Holandsko
   JUDr. Adolf Balogh Vinárska 7 Bratislava
   Ing. František Hudec Žalmanova 14 Bratislava
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Žalmanova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia