Vytvořte fakturu

VX Solutions - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VX Solutions
IČO 00643530
TIN 2020802113
DIČ SK2020802113
Datum vytvoření 01 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VX Solutions
Belinského 21
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 232 €
Zisk 7 341 €
Kontaktní informace
Email office@vx.sk
Telefon(y) 0692014298
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,669
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,248
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,248
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 790
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,631
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 182
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,449
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,672
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,028
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,028
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 997
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 294
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,232
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,408
D. Služby (účtová skupina 51) 3,525
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 700
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,493
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,299
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,100
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,100
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643530 TIN: 2020802113 DIČ: SK2020802113
 • Sídlo: VX Solutions, Belinského 21, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Martin Matuška Búdkova 12 Bratislava 811 04 08.08.2005
  Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 25.03.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Martin Matuška 6 639 € (100%) Búdkova 12 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.03.2014
   12.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 13.09.2013
   13.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 13.09.2013
   12.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   07.03.2013Nové sidlo:
   Belinského 21 Bratislava 851 01
   06.03.2013Zrušené sidlo:
   Búdková 12 Bratislava
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Matušková Belinského 1044/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   01.01.2009Nové obchodné meno:
   VX Solutions s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   31.12.2008Zrušené obchodné meno:
   Tradex s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
   kúpa a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   21.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava 811 04
   27.09.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Martin Matuška Búdkova 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.08.2005
   26.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.09.2005Noví spoločníci:
   Mag. Martin Matuška Búdkova 12 Bratislava 811 04
   20.11.2000Nové obchodné meno:
   Tradex s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   19.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Medicom, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   04.02.1999Nové obchodné meno:
   Medicom, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   03.02.1999Zrušené obchodné meno:
   MEDICOM, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Pomnen Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Ing. Pavel Matuška Martákovej 3 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   11.04.1996Noví spoločníci:
   Dr. Pomnen Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Ing. Pavel Matuška Martákovej 3 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava 811 04
   10.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Ing. Pavel Matuška Martákovej 3 Bratislava
   Dr. Pomnen Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   31.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, obchodnoinformačné služby
   marketing, management v oblasti obchodu
   organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
   kúpa a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Ing. Pavel Matuška Martákovej 3 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   30.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   6/ Obchod, leasing a prenájom strojov a zariadení, priemyselného, spotrebného a potravinárskeho tovaru, s výnimkou vecí, na predaj ktorých sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov.
   5/ Poradenská a informačné služby v oblasti ekonomiky, financií a daní, hospodárskeho, obchodného, občianskeho a pracovného práva.
   4/ Výkony pri strojovom spracovaní dát, softwarové a hardwarové práce, servis výpočtovej techniky a jej príslušenstva.
   3/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti.
   2/ Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   1/ Sprostredkovateľská činnosť pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám a pre zahraničné osoby vo vzťahu k čs.osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe obstarávateľských zmlúv.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr.Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   MEDICOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Búdková 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   6/ Obchod, leasing a prenájom strojov a zariadení, priemyselného, spotrebného a potravinárskeho tovaru, s výnimkou vecí, na predaj ktorých sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov.
   5/ Poradenská a informačné služby v oblasti ekonomiky, financií a daní, hospodárskeho, obchodného, občianskeho a pracovného práva.
   4/ Výkony pri strojovom spracovaní dát, softwarové a hardwarové práce, servis výpočtovej techniky a jej príslušenstva.
   3/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti.
   2/ Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   1/ Sprostredkovateľská činnosť pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám a pre zahraničné osoby vo vzťahu k čs.osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe obstarávateľských zmlúv.
   Noví spoločníci:
   Dr. Pomnen Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr.Ing. Vladimír Matuška Búdková 12 Bratislava
   Dr. Dagmar Matušková Búdková 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia